Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση
Πληκτρολογήστε για αναζήτηση
Βιβλίο Συνταγών
Ημερολόγιο
Μάρτιος 21, 2018
1 Year Kitchen Lab @Facebook

Το Kitchen Lab κλείνει 1 χρόνο και  γιορτάζει!! 3 τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν προϊόντα από το akiseshop.com!

Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό στο Facebook

 • Φτιάξτε το δικό σας pancake στο χώρο του Kitchen Lab Cafe (Α. Τασσοπούλου 2,mΑγία Παρασκευή, 153 42).
 • Φωτογραφίστε το pancake σας με τα Kitchen Lab celebration monsters.
 • Ανεβάστε τη φωτογραφία με το pancake σας με comment κάτω από το αντίστοιχο post του διαγωνισμού στη σελίδα του Kitchen Lab με το hashtag #1yearKitchenLab.
 • 3 τυχεροί νικητές που θα έχουν ανεβάσει τη φωτογραφία τους με comment και hashtag #1yearKitchenLab κάτω από το αντίστοιχο post του διαγωνισμού θα πάρουν μέρος στην κλήρωση και θα κερδίσουν πλούσια δώρα από το akiseshop.com.
 • Οι νικητές θα βγουν με live κλήρωση που θα πραγματοποιήσω στην επίσημη σελίδα του Kitchen Lab.

Έναρξη διαγωνισμού: 20/03

Λήξη διαγωνισμού: 20/3 στις 11:59 μ.μ.

Κλήρωση νικητών: 27/3

Όροι Διαγωνισμού:

 • Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητo το comment κάτω από το αντίστοιχο post του διαγωνισμού στη σελίδα του Kitchen Lab με το hashtag #1yearKitchenLab και με τη φωτογραφία του εορταστικού pancake.
 • Η φωτογραφία πρέπει να αποτελεί πρωτότυπο περιεχόμενο του συμμετέχοντα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο συμμετέχων χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα συμμετοχής.
 • Από την κλήρωση θα προκύψουν 3 νικητές.
 • Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 20/03/2018 έως 20/03/2018 11:59μμ. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.
 • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27/3/2018. Ο διοργανωτής μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία της κλήρωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση λόγω ανωτέρας βίας.
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Για την παραλαβή του δώρου θα ζητηθεί Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο έγκυρο προσωπικό έγγραφο ταυτοποίησης.
 • Για την παραλαβή του δώρου, οι τυχεροί θα κληθούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους σε προσωπικό μήνυμα στην επίσημη σελίδα του Kitchen Lab στο Facebook εντός 15 ημερών από την ημέρα κλήρωσης.
 • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμα τους επί του σχετικού δώρου.
 • Το δώρο περιλαμβάνει προϊόντα από το akiseshop.com.
 • Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ούτε μπορεί να μεταβιβαστεί.  
 • Με την υποβολή των προσωπικών δεδομένων του, κάθε συμμετέχων συναινεί ρητώς, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, όπως τα προσωπικά δεδομένα του χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο το Διοργανωτή μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων αποκλειστικά και μόνο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 • Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.     
 • Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
 • Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.
 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 
comments powered by Disqus