Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση
Πληκτρολογήστε για αναζήτηση
Βιβλίο Συνταγών
Ημερολόγιο
Απρίλιος 11, 2018
Eσύ με ποιον θα μοιραζόσουν αυτό το κέικ;

Διαγωνισμός στην επίσημη σελίδα μου στο Instagram, akis_petretzikis! 5 τυχερoί από εσάς θα κερδίσουν ένα καλάθι γεμάτο με κακάο και κουβερτούρες Νestle Dessert!

Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό:

 • Eπισκεφτείτε την επίσημη σελίδα μου στο Ιnstagram.
 • Kάντε mention αυτόν με τον οποίο θα μοιραζόσασταν μαζί το σοκολατένιο κέικ της φωτογραφία σε comment κάτω από το post του διαγωνισμού .
 • 5 τυχεροί νικητές που θα έχουν κάνει mention έναν φίλο/η τους σε comment κάτω από το post του διαγωνισμού, θα κερδίσουν ένα καλάθι γεμάτο με κακάο και κουβερτούρες από τη Nestle Dessert.
 • Oι νικητές θα βγουν με κλήρωση μέσω Instagram Stories στην επίσημη σελίδα μου στο Instagram.

Έναρξη διαγωνισμού: 11/4

Λήξη διαγωνισμού: 15/4 στις 11:59 μ.μ.

Κλήρωση νικητών: 16/4

Όροι Διαγωνισμού:

 1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητο το mention ενό φίλου/ης σε comment κάτω από το post του διαγωνισμού.
 2. Από την κλήρωση θα προκύψουν 5 νικητές και 5 επιλαχόντες.
 3. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 11/04/2018 έως 15/04/2018 11:59μμ. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.
 4. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16/04/2018 μέσω Instagram Stories του Akis Petretzikis και τα αποτελέσματα αυτής θα ανακοινωθούν ως σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού.
 5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Για την παραλαβή του δώρου θα ζητηθεί Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο έγκυρο προσωπικό έγγραφο ταυτοποίησης.
 6. Για την παραλαβή του δώρου, οι τυχεροί αλλά και οι επιλαχόντες θα κληθούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους με προσωπικό μήνυμα στην επίσημη σελίδα στο Instagram Akis Petretzikis εντός 15 ημερών από την ημέρα κλήρωσης.
 7. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τoυς νικητές του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού δώρου. Το σχετικό δώρο μεταφέρεται αυτόματα στους αντίστοιχους επιλαχόντες.
 8. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους επιλαχόντες εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού δώρου.
 9. Το δώρο περιλαμβάνει προϊόντα κακάο και κουβερτούρες Νestle Dessert.
 10. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ούτε μπορεί να μεταβιβαστεί.  
 11. Με την υποβολή των προσωπικών δεδομένων του, κάθε συμμετέχων συναινεί ρητώς, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, όπως τα προσωπικά δεδομένα του χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο το Διοργανωτή μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων αποκλειστικά και μόνο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 12. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.     
 13. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
 14. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.
 15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
comments powered by Disqus