Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση
Πληκτρολογήστε για αναζήτηση
Βιβλίο Συνταγών
Μετατροπές
Μετατροπές μήκους
Ίντσες (Inches) Εκατοστά (εκ.)
1 2.54
2 5.08
3 7.62
4 10.16
5 12.70
6 15.24
7 17.78
8 20.32
9 22.86
10 25.40
11 27.94
12 30.48
13 33.02
14 35.56
15 38.10
16 40.64
17 43.18
18 45.72
19 48.26
20 50.80