Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση
Πληκτρολογήστε για αναζήτηση
Βιβλίο Συνταγών
Μετατροπές
Μετατροπές θερμοκρασίας

 

Fahrenheit (°F) Celsius (°C) Gas Mark
220 100 1/4
225 110 1/4
250 120 1/2
265 130 1/2
275 140 1
300 150 2
320 160 3
340 170 3
350 180 4
375 190 5
400 200 6
410 210 6
425 220 7
450 230 8
475 240 9
480 250 10

 

Περιγραφή Θερμοκρασία φούρνου με αντιστάσεις (°C)  Θερμοκρασία φούρνου με  αέρα (°C) 
Χαμηλή 150-175 130-155
Μέτρια 175-200 155-180
 Μέτρια-Υψηλή  200-225 180-205
Υψηλή 225-250 205-230