Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση
Πληκτρολογήστε για αναζήτηση
Βιβλίο Συνταγών
Η διατροφή του Άκη
Up btn ed7c6080a4d9cfacb2f9aa48d1a0def67aa79f28c309c4479208fa4ddb9ac849
Αναζητάτε κάτι ακόμη πιο συγκεκριμένο?
Επιλέξτε εδώ τα πεδία που σας ενδιαφέρουν.
Recipe main 1 gr   90kg 1.85m

Η διατροφή του Άκη 90kg/185cm- 1η μέρα

Δείτε το Video
Recipe thumb 2 gr   90kg 1.85m Play ea3bbb17952fd77905bdb059ec52d0759968203e828997a4412e3c2323e75301
Recipe thumb 3 gr   90kg 1.85m Play ea3bbb17952fd77905bdb059ec52d0759968203e828997a4412e3c2323e75301
Recipe thumb 4 gr   90kg 1.85m Play ea3bbb17952fd77905bdb059ec52d0759968203e828997a4412e3c2323e75301
Recipe thumb 5 gr   90kg 1.85m Play ea3bbb17952fd77905bdb059ec52d0759968203e828997a4412e3c2323e75301
Recipe thumb 6 gr   90kg 1.85m Play ea3bbb17952fd77905bdb059ec52d0759968203e828997a4412e3c2323e75301
Recipe thumb 7 gr   90kg 1.85m Play ea3bbb17952fd77905bdb059ec52d0759968203e828997a4412e3c2323e75301
Recipe thumb 8 gr   90kg 1.85m Play ea3bbb17952fd77905bdb059ec52d0759968203e828997a4412e3c2323e75301
Recipe thumb 9 gr   90kg 1.85m Play ea3bbb17952fd77905bdb059ec52d0759968203e828997a4412e3c2323e75301
Recipe thumb 10 gr   90kg 1.85m Play ea3bbb17952fd77905bdb059ec52d0759968203e828997a4412e3c2323e75301