Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση
Πληκτρολογήστε για αναζήτηση
Βιβλίο Συνταγών
Μαγειρικά μυστικά
Αλάτι χωρίς υγρασία

Βάλτε μερικούς κόκκους ριζιού στο αλάτι για να μη σας πετρώσει. Το ρύζι θα απορροφήσει την υγρασία γρηγορότερα από το αλάτι και θα είναι η ροή ομαλότερη.