Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση
Πληκτρολογήστε για αναζήτηση
Βιβλίο Συνταγών
Μαγειρικά μυστικά
Διατήρηση πιπεριάς

Οι πιπεριές διατηρούνται στο ράφι του ψυγείου, μέσα σε πλαστική σακούλα, για  μια εβδομάδα.