Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση
Πληκτρολογήστε για αναζήτηση
Βιβλίο Συνταγών
Μαγειρικά μυστικά
Διατήρηση πιπεριάς

Οι πιπεριές διατηρούνται στο ράφι του ψυγείου, μέσα σε πλαστική σακούλα, για 1 εβδομάδα.