Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση
Πληκτρολογήστε για αναζήτηση
Βιβλίο Συνταγών
Μαγειρικά μυστικά
Τριμμένο τζίντζερ

Τρίψτε το τζίντζερ με έναν τρίφτη αντί να το αλέσετε. 

Μπορείτε πρώτα να παγώσετε το τζίντζερ ώστε να γίνει σταθερό και έπειτα να το τρίψετε.